Artikel 11.10 Bal

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 of 11.4, worden die ondertekend en voorzien van:
a. de aanduiding van de activiteit;
b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
c. het adres, of de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en
d. de dagtekening.

Rechtspraak artikel 11.10 Bal (Natura 2000-gebied of NNN: algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden)

Artikel 11.10 Bal Natura 2000-gebied of NNN: algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.