Artikel 11.24 Bal

Tenzij in artikel 11.25 anders is bepaald, zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:
a. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of
b. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Rechtspraak artikel 11.24 Bal (bevoegd gezag flora- en fauna-activiteit)

Artikel 11.24 Bal bevoegd gezag flora- en fauna-activiteit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.