Artikel 11.3 Bal

Tenzij in artikel 11.4 anders is bepaald, zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:
a. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of
b. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Rechtspraak artikel 11.3 Bal (bevoegd gezag Natura 2000-gebied en NNN)

Artikel 11.3 Bal bevoegd gezag Natura 2000-gebied en NNN
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.