Artikel 2.18 Bal

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, worden die ondertekend en voorzien van:
a. de aanduiding van de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3;
b. als het gaat om een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 4: de aanduiding van die activiteit;
c. de naam en het adres van degene die de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, verricht;
d. het adres, of de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, wordt verricht; en
e. de dagtekening.

Rechtspraak artikel 2.18 Bal (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden)

Artikel 2.18 Bal algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.