Artikel 13.3 Bal

Tenzij in de artikelen 13.4 of 13.5 anders is bepaald, is voor een rijksmonumentenactiviteit of een andere activiteit die een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument betreft het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag dat een maatwerkvoorschrift kan stellen.

Rechtspraak artikel 13.3 Bal (bevoegd gezag rijksmonumentenactiviteit)

Artikel 13.3 Bal bevoegd gezag rijksmonumentenactiviteit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.