Artikel 11.12 Bal

1. Op verzoek van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 of 11.4, worden over een activiteit die wordt verricht of is voorgenomen en die verslechterende of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurgebied kan hebben, de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels, maatwerkregels en maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn gelet op de instandhoudingsdoelstellingen. 2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Rechtspraak artikel 11.12 Bal (Natura 2000-gebied of NNN: gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

Artikel 11.12 Bal Natura 2000-gebied of NNN: gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.