Artikel 11.50 Bal

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt niet voor een flora- en fauna-activiteit in gevallen aangewezen in een omgevingsverordening:
a. als bedoeld in de artikelen 11.46, eerste lid, en 11.47, eerste lid, aanhef en onder b, voor dieren of planten van bij de omgevingsverordening aangewezen soorten, of met betrekking tot voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van bij de omgevingsverordening aangewezen soorten; en
b. als bedoeld in artikel 11.48, met betrekking tot bij de omgevingsverordening aangewezen middelen.

Rechtspraak artikel 11.50 Bal (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn in omgevingsverordening)

Artikel 11.50 Bal aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn in omgevingsverordening
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.