Artikel 11.57 Bal

Vergunningvrije gevallen als bedoeld in artikel 11.56 worden aangewezen in een ministeriële regeling, als:
a. Onze Minister voor Natuur en Stikstof bevoegd gezag als bedoeld in artikel 11.25, eerste lid, is; of
b. de flora- en fauna-activiteit wordt verricht door een grondgebruiker voor het bestrijden van schadeveroorzakende dieren van de volgende soorten:
1°. het konijn (Oryctolagus cuniculus); of
2°. de vos (Vulpes vulpes).

Rechtspraak artikel 11.57 Bal (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in ministeriële regeling)

Artikel 11.57 Bal aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in ministeriële regeling
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.