Artikel 2.20 Bal

1. Op verzoek van het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels en de maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.
2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Rechtspraak artikel 2.20 Bal (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

Artikel 2.20 Bal gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.