Artikel 11.43 Bal

1. Vergunningvrije gevallen als bedoeld in artikel 11.42 worden aangewezen in een ministeriële regeling, als:
a. Onze Minister voor Natuur en Stikstof bevoegd gezag als bedoeld in artikel 11.25, eerste lid, is; of
b. de flora- en fauna-activiteit wordt verricht door een grondgebruiker om schadeveroorzakende vogels van de volgende soorten te bestrijden:
1°. de Canadese gans (Branta Canadensis en Branta hutchinsii hutchinsii);
2°. de houtduif (Columba palumbus);
3°. de kauw (Corvus monedula); of
4°. de zwarte kraai (Corvus corone corone).
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt in bij ministeriële regeling aangewezen gevallen niet voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.38, eerste lid, met betrekking tot:
a. dode of levende vogels van bij die regeling aangewezen soorten;
b. gemakkelijk herkenbare delen van deze vogels; of
c. uit deze vogels verkregen producten.

Rechtspraak artikel 11.43 Bal (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in ministeriële regeling)

Artikel 11.43 Bal aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in ministeriële regeling
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.