Artikel 14.7 Bal

Degene die een activiteit verricht die werelderfgoed betreft en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit kan leiden tot het beschadigen of vernielen van werelderfgoed of een onderdeel daarvan, is, voor zover dit de uitzonderlijke universele waarde raakt, verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om deze beschadiging of vernieling te voorkomen.

Rechtspraak artikel 14.7 Bal (zorgplicht werelderfgoed)

Artikel 14.7 Bal zorgplicht werelderfgoed
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.