Artikel 2.3 Bal

Tenzij in de artikelen 2.5 tot en met 2.9 anders is bepaald, is voor een milieubelastende activiteit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:
a. waaraan een melding wordt gedaan;
b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of
c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Rechtspraak artikel 2.3 Bal (bevoegd gezag milieubelastende activiteit)

Artikel 2.3 Bal bevoegd gezag milieubelastende activiteit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.