Artikel 11.120 Bal

Een melding wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de aanduiding van de activiteit;
b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
c. het adres, of de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en
d. de dagtekening.

Rechtspraak artikel 11.120 Bal (algemene gegevens bij een melding houtopstanden)

Artikel 11.120 Bal algemene gegevens bij een melding houtopstanden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.