Artikel 11.113 Bal

Tenzij in artikel 11.114 anders is bepaald, zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:
a. waaraan een melding wordt gedaan;
b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of
c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.

Rechtspraak artikel 11.113 Bal (bevoegd gezag houtopstanden)

Artikel 11.113 Bal bevoegd gezag houtopstanden
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.