Artikel 11.19 Bal

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt niet voor een Natura 2000- activiteit in gevallen aangewezen in een omgevingsverordening.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt in gevallen aangewezen in een omgevingsverordening niet voor zover het gaat om gevolgen die samenhangen met een bij de omgevingsverordening bepaalde factor die een daarbij bepaalde drempel niet overschrijdt.

Rechtspraak artikel 11.19 Bal (aanwijzing vergunningvrije gevallen en gevallen beperking reikwijdte vergunningplicht Natura 2000-activiteit in omgevingsverordening)

Artikel 11.19 Bal aanwijzing vergunningvrije gevallen en gevallen beperking reikwijdte vergunningplicht Natura 2000-activiteit in omgevingsverordening

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.