Artikel 11.56 Bal

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt in in een omgevingsverordening aangewezen gevallen niet voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.54 met betrekking tot dieren of planten van bij de omgevingsverordening aangewezen soorten, of met betrekking tot voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren van bij de omgevingsverordening aangewezen soorten.

Rechtspraak artikel 11.56 Bal (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in omgevingsverordening)

Artikel 11.56 Bal aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in omgevingsverordening
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.