Artikel 13.9 Bal

1. Een maatwerkregel over inpandige wijzigingen als bedoeld in artikel 13.11, eerste lid, onder b, kan alleen inhouden een verbod om die activiteit te verrichten zonder dit ten minste twee werkdagen voor het begin ervan aan het bevoegd gezag te melden.
2. De maatwerkregel kan alleen inhouden dat die melding bevat:
a. de aanduiding van de activiteit;
b. een aanduiding van het monument;
c. een aanduiding van de inpandige wijzigingen en waar die plaatsvinden;
d. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
e. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
f. de dagtekening.

Rechtspraak artikel 13.9 Bal (afbakening mogelijkheid maatwerkregel rijksmonumentenactiviteit)

Artikel 13.9 Bal afbakening mogelijkheid maatwerkregel rijksmonumentenactiviteit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.