Artikel 11.20 Bal

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt niet voor een Natura 2000- activiteit van nationaal belang als bedoeld in artikel 4.12 van het Omgevingsbesluit of als dat in het algemeen belang geboden is, in gevallen aangewezen bij ministeriële regeling.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt voor een Natura 2000- activiteit van nationaal belang als bedoeld in artikel 4.12 van het Omgevingsbesluit of als dat in het algemeen belang geboden is, in gevallen aangewezen bij ministeriële regeling niet voor zover het gaat om gevolgen die samenhangen met een bij de ministeriële regeling bepaalde factor die een daarbij bepaalde drempel niet overschrijdt.

Rechtspraak artikel 11.20 Bal (aanwijzing vergunningvrije gevallen en gevallen beperking reikwijdte vergunningplicht Natura 2000-activiteit in ministeriële regeling)

Artikel 11.20 Bal aanwijzing vergunningvrije gevallen en gevallen beperking reikwijdte vergunningplicht Natura 2000-activiteit in ministeriële regeling
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.