Artikel 13.11 Bal

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een rijksmonumentenactiviteit te verrichten, geldt niet voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument, voor zover het gaat om:
a. noodzakelijke reguliere werkzaamheden die zijn gericht op het behoud van de monumentale waarden, als detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet worden gewijzigd;
b. alleen inpandige wijzigingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft; of
c. het binnen een monument dat als begraafplaats in gebruik is met inachtneming van de monumentale waarden:
1°. plaatsen van grafmonumenten, met inbegrip van het tijdelijk verwijderen daarvan en het bijwerken van het opschrift;
2°. doen van begravingen of asbijzettingen; of
3°. ruimen van graven waarvan het grafmonument niet is beschermd als rijksmonument.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een rijksmonumentenactiviteit te verrichten, geldt niet voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, voor zover het gaat om:
a. een sondering of grondboring met een boordiameter van niet meer dan 10 cm; of
b. het dichten van een recent verstoringsgat van niet meer dan 1 m3.

Rechtspraak artikel 13.11 Bal (vergunningvrije gevallen rijksmonumentenactiviteit)

Artikel 13.11 Bal vergunningvrije gevallen rijksmonumentenactiviteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.