Thema’s IOw

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op de Invoeringswet Omgevingswet (IOw):

Algemene overgangsbepalingen lopende procedures besluiten:
Besluit op aanvraag
Ambtshalve besluit met toepassing van afdeling 3.4 Awb
Ambtshalve besluit met toepassing van titel 4.1 Awb

Overgangsbepaling omgevingsplannen:
Deel omgevingsplan

Overgangsbepalingen nadeelcompensatie:
Overgangsrecht nadeelcompensatie Tracéwet / Wabo
Overgangsrecht nadeelcompensatie artikel 6.1 Wro

Overgangsbepalingen bestuurlijke sanctiebesluiten:
Bestuurlijke sanctiebesluit

Overgangsbepalingen Tracéwet:
Overgangsrecht tracébesluit

Jurisprudentie IOw
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.