Artikel 4.17 IOw

Rechtspraak artikel 4.17 IOw (overgangsrecht nadeelcompensatie Tracéwet / Wabo)

Op grond van artikel 4.17 IOw (overgangsrecht) blijft op een verzoek om vergoeding van schade die is geleden door een Tracébesluit (ex artikel 22 lid 1 Tracéwet) en dat wordt ingediend binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet, het oude recht van toepassing tot het besluit op dat verzoek onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald Raad van State 7 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:486
Artikel 4.17 IOw overgangsrecht nadeelcompensatie Tracéwet / Wabo
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.