Artikel 4.23 IOw

 • Als voor de inwerkingtreding van afdeling 18.1 van de Omgevingswet een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor de inwerkingtreding van die afdeling een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing tot het tijdstip waarop:
  • a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd,
  • b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen, of
  • c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:
   • 1°. de last volledig is uitgevoerd,
   • 2°. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald, of
   • 3°. de last is opgeheven.
 • Afdeling 4.1 is in die gevallen niet van toepassing.

Rechtspraak artikel 4.23 IOw (overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit)

Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet een overtreding heeft plaatsgevonden, is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en vóór dat tijdstip een last onder dwangsom is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft op grond van artikel 4.23 lid 1 IOw (overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit) op die opgelegde last onder dwangsom het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing tot het tijdstip waarop de last volledig is uitgevoerd, de dwangsom volledig is verbeurd en betaald, of de last is opgehevenRaad van State 17 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:117
Op een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom die ziet op een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet opgelegde last onder dwangsom, blijft op grond van artikel 4.23 lid 1 IOw (overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing tot het tijdstip waarop de last volledig is uitgevoerd, de dwangsom volledig is verbeurd en betaald, of de last is opgehevenRaad van State 28 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:846
Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet een overtreding heeft plaatsgevonden, is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en vóór dat tijdstip een last onder bestuursdwang is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft op grond van artikel 4.23 lid 1 IOw (overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit) op die bestuursdwang het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing tot het tijdstip waarop de last onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd of de last is ingetrokken of is komen te vervallenRaad van State 13 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1064
Op een besluit tot vaststelling en het verhalen van de gemaakte kosten van de toepassing van bestuursdwang, genomen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft op grond van artikel 4.23 lid 1 IOw (overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing tot het tijdstip waarop het besluit onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd of het besluit is ingetrokken of is komen te vervallenRaad van State 13 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1042
Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet een overtreding heeft plaatsgevonden, is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en vóór dat tijdstip een besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, dan blijft op grond van artikel 4.23 lid 1 IOw (overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit) op dat besluit het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegdRaad van State 10 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1483
Artikel 4.23 IOw overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.