Artikel 4.4 IOw

Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een ambtshalve te nemen besluit een ontwerp ter inzage is gelegd van een besluit op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, blijft het oude recht van toepassing:

  • a. als tegen het besluit beroep openstaat: tot het besluit onherroepelijk wordt,
  • b. als tegen het besluit geen beroep openstaat: tot het besluit van kracht wordt.

Rechtspraak artikel 4.4 IOw (ambtshalve besluit met toepassing van afdeling 3.4 Awb)

Op grond van artikel 4.4 onder a IOw (overgangsrecht) blijft op een beroep tegen een ambtshalve te nemen besluit tot intrekking van een exploitatieplan op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 Awb van toepassing is en waarvan het ontwerp vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage is gelegd, het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit onherroepelijk isRaad van State 1 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1828
Artikel 4.4 IOw ambtshalve besluit met toepassing van afdeling 3.4 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.