Artikel 7:11 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het is mogelijk om bij de beslissing op bezwaar uitsluitend over te gaan tot herroeping van het primaire besluit als tijdens de bezwaarprocedure is vastgesteld dat het besluit met de verkeerde voorbereidingsprocedure is voorbereid (regulier in plaats van uitgebreid). Alsdan zal tegelijkertijd met de herroeping van het primaire besluit een afzonderlijk ontwerpbesluit ter inzage moeten worden gelegd (artikel 7:11 Awb) (Raad van State 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1311)

Beslissing op bezwaar herroeping besluit verkeerde voorbereidingsprocedure
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.