Artikel 6.2 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Er kan sprake zijn van een normaal maatschappelijk risico van planschade als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wro als een planologische ontwikkeling als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de aanvrager rekening had kunnen houden in die zin dat die ontwikkeling in de algemene lijn der verwachtingen lag, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze ontwikkeling zich zou voordoen (Raad van State 29 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7254)

Planschade algemene lijn der verwachtingen

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.