Artikel 3:49 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De verwijzing naar een welstandsadvies in de motivering van een besluit in in beginsel mogelijk, tenzij het advies naar inhoud of wijze van totstandkoming dusdanige gebreken vertoont dat dit advies niet, of niet zonder meer, aan het besluit ten grondslag kan worden gelegd. Dit is anders indien de aanvrager/derde-belanghebbende een deskundig tegenadvies overlegd (artikel 3:49 Awb) (Raad van State 9 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW5254)

Verwijzing naar welstandsadvies in motivering van besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.