Artikel 6.4a Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Uit de tekst en geschiedenis van de totstandkoming van artikel 6.4a lid 2 Wro valt niet af te leiden dat de verzoeker die een privaatrechtelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 6.4a lid 1 Wro heeft gesloten, slechts belanghebbende (ex artikel 1:2 Awb) in de zin van deze bepaling is bij een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming in planschade (Raad van State 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3968)

Verzoeker planschade privaatrechtelijke overeenkomst belanghebbende

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.