Artikel 8:69a Awb

De materiële norm van een goede ruimtelijke ordening, wat betreft het aspect van een goed ondernemersklimaat, en de materiële norm van de ladder voor duurzame verstedelijking liggen in elkaars verlengde. Voor toepassing van het relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb wordt daarom hetzelfde criterium gehanteerd, te weten dat relevante (structurele) leegstand aannemelijk moet worden gemaakt om een beroep op artikel 2.12 Wabo te kunnen doen  (Raad van State 13 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1086)

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.