Artikel 5:24 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Er bestaat een beginselplicht tot handhaving. Slechts in bijzondere omstandigheden mag hiervan worden afgezien: (i) bij concreet zicht op legalisatie en (ii) indien handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen doelen dat van optreden in die concrete situatie moet worden afgezien (inhoud last onder bestuursdwang ex artikel 5:24 Awb) (Raad van State 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:34)

Beginselplicht tot handhaving
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.