Indien een document waarnaar in een algemeen verbindend voorschrift wordt verwezen is vastgesteld door hetzelfde bestuursorgaan dat het algemeen verbindende voorschrift heeft vastgesteld, wordt dit als algemeen verbindend voorschrift aangemerkt (mits sprake is van voldoende duidelijke voorschriften die voor herhaalde

Read the rest

Een wijziging van de speelautomatenverordening waarin de weigeringsgrond voor exploitatie van speelautomaten zo wordt gewijzigd dat het maximaal aantal toegestane speelautomaten wordt verhoogd is een algemeen verbindend voorschrift (artikel 8:3 Awb) (College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 juni 2009,

Read the rest
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.