Artikel 8:3 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een wijziging van de speelautomatenverordening waarin de weigeringsgrond voor exploitatie van speelautomaten zo wordt gewijzigd dat het maximaal aantal toegestane speelautomaten wordt verhoogd is een algemeen verbindend voorschrift (artikel 8:3 Awb) (College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 juni 2009, ECLI:NL:CBB:2009:BI7334)

Wijziging speelautomatenverordening aantal speelautomaten verhoogd is algemeen verbindend voorschrift

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.