Artikel 8:3 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een besluit op zichzelf niet als algemeen verbindend voorschrift kan worden aangemerkt, maar zodanig met een algemeen verbindend voorschrift is verknoopt dat niet daar niet los van kan worden gezien, dan is sprake van een samenstel van algemene verbindende voorschriften (artikel 8:3 Awb) (Centrale Raad van Beroep 23 mei 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AE4543)

Besluit zodanig met algemeen verbindend voorschrift verknoopt
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.