Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het beoordelen of de rechtsgevolgen van een besluit op grond van artikel 8:72 Awb in stand moeten worden gelaten, moet in beginsel worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden van dat moment en het op dat moment geldende recht (ex nunc) (Raad van State 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1555)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.