Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Van tegemoetkomen als bedoeld in artikel 8:75a Awb is sprake als tijdens de procedure tegen het niet tijdig nemen van een besluit alsnog een besluit wordt genomen (Centrale Raad van Beroep 14 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1822)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.