Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Branchebepalingen in een bestemmingsplan voor detailhandel als bedoeld in artikel 3.1.2 lid 2 onder b Bro zijn toegelaten voor zover deze in het belang zijn van een goede ruimtelijke ordening en voor zover deze bepalingen voldoende duidelijk zijn (Raad van State 9 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP3688)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.