Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De inzichten in de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 1 sub f Bro beoogd de bij het daadwerkelijk realiseren van de bestemming betrokken belangen (o.a. van grondeigenaren en grondgebruikers in de directe omgeving) te beschermen (Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1433)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.