Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Onder bestaande legale bouwwerken als bedoeld in artikel 3.2.1 Bro wordt verstaan bouwwerken die in overeenstemming met een omgevingsvergunning voor bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) zijn opgericht of die kunnen worden gebouwd met een omgevingsvergunning voor bouwen (Raad van State 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2802)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.