Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het vervangen van twee bouwwerken door één bouwwerk is geen gedeeltelijke vernieuwing of verandering als bedoeld in artikel 3.2.1 lid 1 onder a Bro (Raad van State 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3496)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.