Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Onder een ‘calamiteit’ als bedoeld in artikel 3.2.1 lid 1 onder b Bro moet worden verstaan een onvermijdelijke, eenmalig, buiten de schuld van de betrokkene veroorzaakt onheil (Raad van State 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1995)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.