Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Handhavend optreden op grond van artikel 2.3a Wabo in in beginsel niet mogelijk tegen degene die de eigendom van het gebouw voorafgaand aan 1 april 2007 heeft verkregen, voor zover deze tijdens de eigendomsoverdracht geen concrete aanwijzingen hoefde te hebben dat het bouwwerk zonder omgevingsvergunning voor bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) is opgericht (Raad van State 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1263)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.