Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder a Wabo is een aannemelijkheidstoets, zodat het bevoegd gezag hierbij over een bepaalde mate van beoordelingsvrijheid beschikt (Raad van State 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4197)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.