Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Van ‘redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen’ als bedoeld in artikel 2.14 lid 1 sub a onder 3 Wabo is sprake indien er een planologisch kader is en er concrete stappen voorhanden zijn om dit kader (nader) uit te werken (Raad van State 14 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1629)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.