Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bevoegd gezag is bij een aanvraag om een milieu-inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo niet verplicht om buiten de scope van de aanvraag na te gaan of nog steeds wordt voldaan aan de best beschikbare technieken (artikel 2.14 Wabo) (Raad van State 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2011)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.