Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bestuursorgaan dat over de verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo moet beslissen, moet zelfstandig een standpunt innemen over het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen (Raad van State 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1511)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.