Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het toepassen van artikel 3.30 Wro moet eerst het bestemmingsplan worden vastgesteld alvorens de daarmee gecoördineerde omgevingsvergunning kan worden verleend (Raad van State 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1982)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.