Artikel 6.3 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Voor het aannemen van voorzienbaarheid ex artikel 6.3 onder a Wro is niet vereist dat verwezenlijking van de schadeveroorzakende overheidsmaatregel volledig en onherroepelijk vaststaat, of dat deze maatregel in detail is uitgewerkt of dat de omvang van de nadelige gevolgen met nauwkeurigheid kan worden bepaald. De maatregel moet zodanig kenbaar zijn dat hiermee bij de beslissing tot investering rekening kon worden gehouden (Raad van State 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:763)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.