Artikel 6.3 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Er is sprake van passieve voorzienbaarheid als bedoeld in artikel 6.3 onder a Wro als er geen concrete pogingen zijn gedaan tot realisering van de bouw- en gebruiksmogelijkheden die onder het nieuwe planologische regime zijn komen te vervallen, terwijl dit van een redelijk denkende en handelende eigenaar, vanaf de peildatum voor voorzienbaarheid, kon worden verlangd (Raad van State 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.