Artikel 3:15 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De woorden ‘zo nodig’ in artikel 3:15 lid 3 Awb betekenen niet dat het bestuursorgaan vrij is naar believen al of niet toepassing te geven aan deze bepaling. Met de bedoelde zinsnede wordt slechts aangegeven dat er gevallen kunnen zijn waarin toepassing duidelijk niet nodig is (Raad van State 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:943)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.