Artikel 6:8 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Voor het aannemelijk maken van de verzending van een niet aangetekend besluit door het bestuursorgaan, moet het aannemelijk maken dat het stuk is verzonden. Hiervoor is in ieder geval vereist dat het stuk is voorzien van een juiste adressering en een verzenddatum en dat er een deugdelijke verzendadministratie aanwezig is (artikel 6:8 Awb) (Raad van State 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:715)

Aannemelijk maken verzending niet aangetekend besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.