Artikel 6.24 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een aanvraag omgevingsvergunning voor strijdig gebruik met het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) kan niet worden geweigerd alleen omdat de initiatiefnemer geen anterieure overeenkomst (ex artikel 6.24 Wro) met de gemeente heeft gesloten die strekt tot betaling van een bijdrage in de gemeentelijke (exploitatie)kosten (Raad van State 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1239)

Aanvraag geweigerd anterieure overeenkomst
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.